Studiemiddag leerkrachten kleutergroepen Gaat niet door!!!!!