Rapport- en LOL-gesprekken ( leerlingen om 12.00 uur vrij)